Firma specjalizująca się w projektach i realizacji inwestycji z zakresu ochrony środowiska
Dbamy o środowisko od 1989 roku

Dowiedz się więcej

O firmie


Firma Ekometria istnieje od 1989 roku, prowadząc działalność zarówno w sferze projektowania jak i realizacji.
Wieloletnie doświadczenie naszych inżynierów, specjalistów i ekspertów oraz nasze projekty i usługi w zakresie ochrony środowiska, budownictwa i infrastruktury komunalnej służą rozwojowi gospodarczemu i społecznemu, sprzyjają przestrzeganiu norm środowiskowych oraz wymagań zawartych w dyrektywach UE.

Firma prowadzi przygotowanie procesu inwestycyjnego – obiektów komunalnych (oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody, itp.), począwszy od wstępnych prac projektowych, analiz i koncepcji, poprzez pełną dokumentację techniczną oraz pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji zaprojektowanych inwestycji.
Przy realizacji projektów zajmujemy się również kompletacją i montażem wyposażenia technologicznego, prowadzeniem rozruchu technologicznego oraz realizacją systemów automatyki i sterowania, monitoringiem pracy obiektów liniowych oraz rejestracją, przetwarzaniem i archiwizacją danych.

Firma oferuje kompleksowe rozwiązywanie problemów ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem ochrony atmosfery. W tym celu wykorzystujemy najnowocześniejsze narzędzia – zaawansowane modele dyspersji zanieczyszczeń, techniki GIS oraz tworzone w firmie nowatorskie narzędzia informatyczne.

W ciągu długotrwałej praktyki, głównie przy współpracy z jednostkami administracji państwowej i samorządowej zyskaliśmy uznanie i zaufanie dla świadczonych przez nas usług.

Zakres działalności


Ochrona atmosfery

Prace projektowe i wdrożeniowe z zakresu ochrony atmosfery: oceny jakości powietrza dla stref i województw, naprawcze programy ochrony powietrza, projekty sieci monitoringu atmosfery dla województw, stref, miast i zakładów przemysłowych.

Modelowanie matematyczne

Wyznaczanie przestrzennych rozkładów stężeń oraz depozycji suchej i mokrej zanieczyszczeń we wskazanych obszarach z zastosowaniem nowoczesnych modeli matematycznych. Modelowanie warunków meteorologicznych.

Narzędzia sprawozdawcze

Projektowanie, wykonastwo i wdrażanie narzędzi umożliwiająych jednostkom administracyjnym sprawozdawanie działań wynikająych z programów ochrony powietrza.

Automatyka

Projektowanie, wykonastwo i wdrażanie systemów automatyki, pomiarów, sygnalizacji i sterowania dla obiektów typu: oczyszczalnie i przepompownie ścieków, stacje uzdatniania wody, budynki biurowe klasy A oraz inne obiekty przemysłowe.

Gospodarka wodno-ściekowa

Projektowanie i nadzór nad realizacją obiektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.

Kontakt z firmą


Dane teleadresowe

Biuro Studiów i Pomiarów Proekologicznych
EKOMETRIA Sp. z o.o.


ul. Orfeusza 2
80-299 Gdańsk
jak dojechać?

poczta@ekometria.com.pl

+48 58 301 42 51

Wyślij wiadomość

Dokumenty