X
Powiaty
Powiaty
Gminy
Wg. działania
Działania
Efekt
Mycie ulic
Budowa dróg
Modernizacja dróg
Budowa ścieżek rowerowych
Akcje ekologiczne
PM10
PM2,5
B(a)P
CO2