Czyste powietrze przyczynia się do poprawy zdrowia i jakości życia społeczeństwa, dlatego dla władz województwa dbałość o jego jakość jest problemem kluczowym. Narzędziami pozwalającymi przyczyniać się do redukcji zanieczyszczeń powietrza są uchwalane przez sejmik województwa Programy Ochrony Powietrza.

Programy te wskazują jednostkom samorządowym szereg działań naprawczych mających na celu zmniejszenie emisji szkodliwych związków do atmosfery. Przewidują także koniecznosć sprawozdawania się do Urzędu Marszałkowskiego z podjętych przez nie działań oraz wynikających z nich kosztów.

Wychodząc na przeciw społecznemu zapotrzebowaniu na dostęp do informacji oraz mając na celu ułatwienie składania sprawozdawań Urząd Marszałkowski przygotował niniejszy portal internetowy. Umożliwia on przejrzyste i czytelne przeglądanie w formie graficznej jakie działania zostały podjęte na terenie województwa i jaki uzyskano dzięki nim efekt ekologiczny. Ponadto pozwala jednostkom samorządowym składanie raportów w przyjaznej dla środowiska formie elektronicznej.

Wykonawcą platformy internetowej jest

Biuro Studiów i Pomiarów Proekologicznych
"EKOMETRIA"
Sp. z o.o. w Gdańsku